אמירת אין כמהותנות

בחוברת החמודה שלו "מחכים לפוקו… עדיין", כותב סאלינז:
אחד ההיבטים הבולטים יותר של מצב הרוח הפוסטמודרני הנוכחי, הוא האופן בו הוא כורת את אונתם הקדמית של כמה מתלמידינו הטובים ביותר, ומחניק בהם כל יצירתיות מחשש שמא ייצרו קישור מבני מעניין כלשהו, או יגלו קשר כלשהו בין מנהגים תרבותיים, או יערכו איזו הכללה השוואתית. המהותנות היחידה הפתוחה בפניהם היא ההצהרה שאין סדר בתרבות. (עמ' 48).

Marshall Sahlins
Waiting for
Foucault, Still
PRICKLY PARADIGM PRESS
2002

קטגוריות: כללי | 2 תגובות